PERIBAHASA INDONESIA ADA

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata ADA

 

Ada udang dibalik batu

Sesuatu yang disembunyikan tetapi ada maksudnya.

Diam-diam mempunyai tujuan yang dirahasiakan.