PERIBAHASA INDONESIA BASUH

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata BASUH

 

Seperti air pembasuh tangan

Sesuatu pekerjaan yang dilaksanakan dengan hati senang dan mudah mencari pekerjaan.

 

Tak payah basuh kaki tangan

Melaksanakan atau melakukan sesesuatu pekerjaan yang sangat mudah dan cepat terselesaikan.