PERIBAHASA INDONESIA BENANG

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata BENANG

 

Benang arang hitam tampak

Di dalam setiap perbuatan yang pernah dilakukan ada pertanggung jawaban dari seseorang yang melakukan perbuatan tesebut.

 

Bagai menegakkan benang basah

Melaksanakan sesuatu pekerjaan yang percuma atau sia-sia belaka.

 

Tak benang batu digilas

Apabila belum ada sesuatu yang tidak dapat dipakai, pakailah se­suatu atau barang yang dapat dipakai terlebih dahulu.

 

Putus benang dihubung, putus arang susah sekali

Pertengkaran atau perselisihan antara anggota keluarga sangat mudah untuk didamaikan, akan tetapi bila perselisihan atau pertenta­ngan dengan orang lain sangat sulit untuk didamaikan atau diselesai­kan.

 

Sehari selembar benang, lama-lama jadi sehelai sarung

Apabila melakukan pekerjaan yang sulit untuk diselesaikan, selesai­kan dengan kesabaran, ketekunan dan tidak mudah putus asa.