PERIBAHASA INDONESIA BULU

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata BULU

 

Menunjukkan bulu.

Menampakkan keadaan atau tujuan atau keyakinan yang sesung­guhnya

 

Kepala sama berbulu, pendapat berlain-lainan.

Lain orang lain pula pendapatnya.

Setiap orang mempunyai kemauan sendiri-sendiri.

 

Carik-carik bulu ayam.

Jika ada ikatan saudara atau famili lalu bercerai, maka mudah sekali untuk didamaikan kembali.

 

Carik-carik bulu ayam, lambat lain bertaut kembali.

Meskipun antar saudara atau famili sekali waktu bercerai, namun suatu saat akan dapat bersatu kembali.

 

Isi lemak dapat ke orang, tulang bulu pulang ke kita.

Sesuatu yang baik jatuh ke tangan orang lain, sedangkan yang ber­nilai buruk jatuh kepada kita.

 

Tidak memandang bulu.

Tidak membeda-bedakan, semuanya dianggap sama.

 

Tidak memandang bulu, dan tidak memandang rupa.

Tidak membeda-bedakan, antara miskin dan kaya, antara cantik dan buruk, antar tampan dan jelek.

 

Kepala sama berbulu, hati berlain-lainan.

Boleh manusia sama, namun pendapat dan keinginan berbeda.

 

Terlayang-layang bagai bulu sehelai.

Kendah dalam pandangan orang lain.