PERIBAHASA INDONESIA CAKAP

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata CAKAP

 

Cakap melangit dapur tak berasap.

Penampilannya seakan-akan sebagai orang kaya, padahal tidak pu­nya apa-apa.

 

Bercakap siang memandang, berkata malam dengar-dengaran.

Sebaiknya jangan membuka rahasia kepada sembarang orang, hen­daknya dilihat-lihat dahulu apakah orang yang diajak bicara itu bisa menyimpannya (tidak mengatakan kepada orang lain).

 

Sikap cakap kena radak, hilang jiwa percuma saja.

Jangan mudah membuka aib kepada orang yang tidak bijaksana.

 

Cakap berdengar-dengar, tahi tersangkut di gelegar.

Banyak bicara tetapi tidak mau bertindak.

 

Bercakap memandang-mandang.

Rahasia hendaknya dituturkan kepada orang yang bijak dan bisa me­nyimpannya.

 

Mengalih kain payah juga ke ceruk, mengalih cakap di mata-mata saja

Jangan mengatakan sebuah rahasia kepada semua orang, namun kepada orang tertentu saja yang bisa menyimpannya.