PERIBAHASA INDONESIA CANDU

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata CANDU

 

Bagaikan orang makan candu.

Kebiasaan buruk amat sukar untuk disembuhkan (dihentikan).

 

Bagaikan orang mengisap candu, dengan candu sampai kematiannya

Perbuatan yang telah menjadi kebiasaan atau mendarah daging itu sulit diubah sampai ajal pelakunya tiba.