PERIBAHASA INDONESIA DEBIK

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata DEBIK

 

Mendebik ke dada

Orang yang menunjukkan keberaniannya dihadapan orang lain.

 

Mendebik mata pedang

Melawan sang penguasa hanya mencelakakan diri sendiri.