PERIBAHASA INDONESIA ENGGANG

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata ENGGANG

 

Menanti enggang mengeram

Mengharap sesuatu pekerjaan yang percuma dan sia-sia belaka.

 

Enggang lalu atal jatuh, anak rimba mati ditimpanya

Seseorang yang memiliki tabiat baik dituduh berbuat kejahatan.

 

Mendengarkan cakap enggang

Mendengarkan bujukan orang lain yang dapat membahayakan dirinya sendiri.

 

Makanan enggang untuk dimakan pipit.

Melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kemampuannya.

 

Bagai burung pipit sama burung enggang.

Jodoh yang tidak sepadan. Suatu pasangan yang tiada serasi atau cocok.

 

Yang enggang sama enggang, yang pipit sama pipit juga

Orang kecil hendaknya bergaul dengan sesamanya, begitu juga orang besar.