PERIBAHASA INDONESIA GAMANG

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata GAMANG

 

Orang menggamang mati jatuh, orang pendingin mati hanyut.

Orang yang melakukan sesuatu haruslah berani dan jangan ragu-ragu.

 

Orang menggamang mati jatuh.

Tiada akan tercapai maksud dan tujuan jika tidak ada keberanian dalam berusaha.