PERIBAHASA INDONESIA GARAM

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata GARAM

 

Membuang garam di laut

Bantuan yang tidak ada gunanya.

 

Sudah lama makan garam

Seseorang yang mempunyai banyak pengalaman.

 

Laksana garam dan susu

Orang yang bertemu dan berjodoh tidak setimbang atau seimbang.

 

Seperti garam dengan asam.

Sesuatu (pasangan) yang sangat serasi.

 

Garam dikulumnya tak hancur.

Orang yang pandai menyimpan rahasia.

 

Garam jatuh ke air.

Nasihat yang sia-sia, tidak membekas sama sekali.

 

Garam di laut asam di gunung, dalam belanga bertemu jua.

Meskipun dipisahkan, kalau sudah jodoh akan bertemu.

 

Garam tumpah, apakah tempatnya.

Orang atau rakyat jelata jika meninggal dunia tidak akan dihiraukan (tidak akan mendapat perhatian).

 

Bagai bubur tak bergaram.

Perihal sesuatu yang tak berisi.

 

Sudah seasam segaramnya.

Tidak memiliki cela sama sekali.

 

Garamnya yang masin.

Berkenaan dengan permintaan dan perkataan yang diterima

 

Dicecah orang bagai garam.

Gambaran wanita yang tidak lama bersuami, kemudian bercerai lagi.