PERIBAHASA INDONESIA GATAL

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata GATAL

 

Siapa gatal, dia yang menggaruk

Siapa pun yang melakukan perbuatan jahat ia yang akan menanggung dan pertanggungjawabkan atas perbuatannya.

 

Diurutkan gatal tiba di tulang.

Orang yang menuruti kemauan dan kesenangan belaka, akhimya menemui penyesalan.

 

Habis gatal baru ingat hendak menggaruk

Cara yang sudah diputuskan, kemudian baru teringat cara yang lebih baik.