PERIBAHASA INDONESIA GEMBALA

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata GEMBALA

 

Temak gembala, parak berpagar.

Hendaknya menjaga dan memelihara harta dengan baik agar selamat.

Hendaknya seorang gadis dijaga dengan baik agar tidak menimbul­kan aib bagi keluarga.

 

Gajah seekor gembala dua.

Suatu organisasi yang dipimpin dua ketua.

 

Bagai gembala diberi keris.

Menerima sesuatu yang tak berguna karena tidak dapat mengguna­kan/memanfaatkannya.