PERIBAHASA INDONESIA GOLOK

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata GOLOK

 

Bagaikan golok kayu, ditetakkan tak makan, dijual tak laku.

Ilmu pengetahuan yang rendah dan tidak bermanfaat sama sekali.

 

Hendak kerja golok keling, hendak makan parang puting.

Gambaran orang yang malas bekeija tetapi banyak makannya.