PERIBAHASA INDONESIA GUNUNG

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata GUNUNG

 

Takkan lari gunung dikejar, hilang kabut tampak dia

Melaksanakan pekerjaan yang sudah pasti hasilnya, hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh.

 

Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai

Harapan yang tidak sesuai dengan kemampuan.

 

Jangan disesar gunung berlari, hilang kabut tampaklah dia.

Suatu perkara yang sudah jelas tidak perlu dipikirkan dengan rumit, karena sudah tampak tanda-tandanya.

 

Gunung yang tinggi akan runtuh, hilang kabut tampaklah dia.

Mengerjakan sesuatu jangan dilakukan dengan tergesa-gesa. La­kukanlah perlahan-lahan tetapi pasti agar hasilnya tampak nyata.

 

Rendah gunung tinggi harapan.

Menaruh cita-cita yang sangat tinggi.

 

Biar lambat asal selamat, tak lari gunung dikejar.

Dilakukan dengan tidak tergesa-gesa, toh akhimya sampai pula pada tujuan.

 

Ingin hati memeluk gunung, Namun tangan tak sampai.

Mempunyai keinginan/cita-cita tinggi, tetapi tidak ada kemampuan untuk mewujudkannya.

 

Gunung juga yang dilejang panas.

Orang yang pemah berbuat kejahatan akan mendapatkan tuduhan jika ada kejahatan baru.

 

Tak ada gunung tinggi yang tak runtuh, tak ada lurah yang dalam yang tak dapat dituruni.

Bila disertai dengan kemauan keras, segala usaha akan dapat ber­hasil.