PERIBAHASA INDONESIA HELAI

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata HELAI

 

Tinggal sehelai pinggang

Tentang seseorang yang keadaannya sangat menderita (melarat).