PERIBAHASA INDONESIA IRING

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata IRING

 

Seiring bertukar jalan, seiya bertukar sebut

Beberapa orang yang memiliki tujuan sama tetapi cara yang dilakukan berbeda.

 

Diiringkan menyepak, dikemudiankan menanduk.

Seseorang yang selalu menghambat, jika dipercaya sebagai pimĀ­pinan tidak mampu, jika dijadikan bawahan merepotkan.

 

Seiring bertukar jalan, sekandang tidak sebau.

Pendapat berbeda, tetapi tujuan dan maksudnya sama.

 

Menohok kawan seiring dalam lipatan.

Mencelakakan teman sendiri.