PERIBAHASA INDONESIA JARAK

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata JARAK

 

Jarak serasa hilang, bercerai serasa mati

Orang apabila berjauhan saling merindukan apabila berdekatan selalu bertentangan.