PERIBAHASA INDONESIA JERAT

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata JERAT

 

Jerat serupa dengan jerami

Melakukan tindakan dengan hati-hati atau waspada.

 

Jerat semata bunda kandung

Anak yang hidupnya selalu dimanjakan dan akhimya tidak berhasil di dalam menempuh hidup.

 

Tahan jerat sorong kepala.

Barang siapa yang menjerumuskan orang lain, ia sendiri yang akan celaka.

 

Jerat tiada lupa akan pelanduk, tetapi pelanduk lupa akan jerat.

Seseorang yang telah berbuat jahat biasanya akan lupa dengan kejahatannya, namun orang yang dijahati selalu ingat. Suatu ketika orang yang berbuat jahat akan mendapatkan balasan.

 

Jerat tiada lupa akan balam, tetapi balam lupa akan jerat.

Seseorang yang telah melupakan bahaya yang masih mengintainya.

 

Menahan jerat di tempat genting

Menipu orang lain yang sedang mengalami kesusahan.

 

Jerat halus kelindan sutera

Tutur kata yang manis kadang-kadang mengandung tipu muslihat.