PERIBAHASA INDONESIA JOLONG

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata JOLONG

 

Bak bujang jolong berkeris.

Gambaran laki-laki yang sangat congkak.

 

Seperti gadis jolong bersubang.

Gambaran perempuan yang sangat sombong.