PERIBAHASA INDONESIA KAKI

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata KAKI

 

Menjadi kaki tangan

Seseorang yang menjadi kepercayaan orang lain yang memiliki ke­kuasaan.

 

Kaki sudah melangkah, tangan sudah meraba

Walaupun banyak melakukan kesalahan masih ada waktu untuk memperbaikinya.

 

Naik basuh kaki saja.

Mendapatkan sesuatu dengan mudah.

 

Berat kaki ringan tangan.

Gambaran orang yang malas bekerja.

 

Cepat kaki ringan tangan.

Gambaran orang yang rajin bekerja.

 

Kaki pekuk lenggang ke perut.

Gambaran orang yang banyak kekurangan, misalnya sangat bodoh atau buruk

 

Kaki tertarung inai pada dahannya, tiada akan dapat ditarik kembali.

Sangat konsekuen atas janji yang diikrarkan (berani pula menang­gung resikonya).