PERIBAHASA INDONESIA KECIL

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata KECIL

 

Kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa, tua tak berubah

Kebiasaan suatu kelakuan yang tidak dapat diubah.

 

Kecil tak boleh disangka anak, besar tak boleh disangka bapak

Pengetahuan dan pengalaman tidak saja dimiliki orang tua dan ada kalanya anak muda yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas.

 

Kecil anak besar onak

Ketika masih kecil menyenangkan dan menjadi tumpuhan harapan orangtua, setelah dewasa menjadi orang durhaka dan sebagai duri keluarga.