PERIBAHASA INDONESIA LALAl

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata LALAI

 

Yang lalai makanan yang ingat, yang tidur makanan yang jaga.

Orang yang berhati-hati akan selamat sedangkan orang yang ceroboh mudah sekali mendapatkan celaka.