PERIBAHASA INDONESIA LELAP

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata LELAP

 

Lelap kemalingan

Melaksanakan pekerjaan yang tidak direncanakan terlebih dahulu dan mengakibatkan suatu bencana.