PERIBAHASA INDONESIA LOBAK

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata LOBAK

 

Bagai lobak di pemeranan, bagai kacang tengah dua bulan

Suatu perkembangan atau pertumbuhan yang sangat cepat.