PERIBAHASA INDONESIA LUBUK

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata LUBUK

 

Lubuk lepas tuba, ikan akan mati

Apabila sedang mengajukan suatu permasalahan hendaknya tepat waktu.

 

Tahu di dalam lubuk

Seseorang yang bijaksana akan selalu mengetahui isi hati atau maksud orang lain.

 

Lain lubuk lain ikannya

Lain desa atau wilayah lain juga adat dan bahasanya.

 

Lubuk akal lautan ilmu.

Orang yang luas pengetahuannya, tinggi ilmunya dan bijaksana.

 

Lubuk akal tepian budi.

Orang yang pandai dan bijaksana.

 

Seperti batu jatuh ke lubuk

Orang perantauan yang tidak akan kembali lagi ke kampung halam­annya.

 

Lubuk jadi pantai, pantai jadi lubuk.

Kehidupan manusia tiada tetap, kadang berada dalam keberuntung­an dan kemuliaan, sekali waktu akan menjadi buruk dan dihinakan.

 

Asing padang asing belalang, asing lubuk asing ikannya.

Setiap negeri memiliki cara sendiri-sendiri dan tidak sama dengan ne­geri-negeri lain.