PERIBAHASA INDONESIA MATI

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata MATI

 

Mati anak berkalang bapak, mati bapak berkalang anak

Di antara anggota keluarga harus saling tolong-menolong.

 

Seperti orang mati, jika tidak diangkat tidak bergerak

Orang miskin yang sedang membutuhkan pertolongan orang lain.

 

Mati dicatuk katak

Seseorang yang memiliki jabatan tinggi dapat menjatuhkan bawahannya dengan mudah.

 

Mati ikan karena umpan, mati sahaya karena budi

Orang yang tidak memiliki pendirian tetap dan akan celaka.

 

Mati tidak menyesal, luka tidak akan menyiuk

Tindakan yang telah dipertimbangkan tidak disesali lagi.

 

Belanja mati

Sesuatu yang sudah ditetapkan pengeluarannya.

 

Imperialisme dan kolonoalisme belum mati

Penguasaan asing yang belum hilang dari muka bumi.

 

Mati gajah tiada dapat belalainya, mati harimau tiada dapat belalangnya

Tahu akan berbuat jahat, tahu akan menyembunyikan dan tahu juga untuk menghilangkannya.

 

Mati-mati berdawat biar hitam

Di dalam melaksanakan pekerjaan hendaknya dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan cepat pada jangka waktunya.

 

Seperti orang mati, jikalau tiada orang mengangkat, bila kan bergerak

Seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan dan apabila tidak ada yang menolongnya ia akan menderita.

 

Mati seladang

Sepasang insan yang keduanya saling setia untuk dan tidak akan pernah berubah hingga kapanpun.

 

Hidup berkerelaan, mati bertongkat budi

Apabila menggantikan orang yang memiliki kedudukan tinggi harus melalui jalan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

 

Mati akal karena budi.

Kepandaian seseorang dapat dikalahkan oleh budi baik orang lain.

 

Mati semut karena manusia.

Seseorang yang lupa akan dirinya karena mendapat sanjungan.

 

Mati-mati mandi biar basah.

Melakukan sesuatu hendaknya jangan kepalang tanggung.

 

Kita semua mati, tetapi kubur masing-masing.

Manusia memang secara lahiriah sama, namun memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri.

 

Mati separak

Kehidupan suami istri yang setia (sehidup semati).

 

Orang menggamang mati jatuh.

Orang yang ragu-ragu dalam mengambil keputusan atau melaksa­nakan sesuatu dia tak akan mendapatkan keberhasilan.

 

Perkawinan tempat mati.

Pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan sumpah setia sampai mati.