PERIBAHASA INDONESIA MULUT

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata MULUT

 

Murah di mulut mahal ditimbangan

Orang yang sukanya janji-janji, tapi tidak pernah ditepati.

 

Manis mulut berbisa

Suatu ucapan yang mempengaruhi orang lain, perkataan yang sangat berpengaruh terhadap orang lain.

 

Lain di mulut lain di hati

Apa yang telah diucapkan tidak sama dengan di hatinya.

 

Mulut satu lidah bertopang

Perkataan yang tidak sama dengan kenyataan.

 

 

Mulut manis jangan dipercaya, lepas tangan jangan diharap

Jangan pernah percaya perkataan dan janji orang yang baru dikenal.

 

Mulut diberi makan, pantat dicubit

Perkataan yang diucapkan tidak sama dengan hatinya.

 

Menjadi mulut melalui orang

Seseorang yang menjadi bahan pembicaraan orang lain.

 

Mulut manis berkait

Suatu maksud yang terkandung disisipkan dalam kata-kata.

 

Mulut disuapi pisang, pantat dikait dengan suak

Di dalam suatu perkataan yang dibuat-buat dan mengandung maksud tertentu.

 

Manis mulut bercakap seperti santan manisan di dalam bagai empe­du

Seseorang yang sedang menderita dan tertimpa musibah karena perkataannya sendiri.

 

Mulut manis mematahkan tulang

Memberikan nasihat jangan menggunakan kata-kata kasar, tetapi dengan lemah lembut.

 

Mulut tak dicuci bidan

Seorang perempuan yang sukanya mengadu domba.

 

Bawa lari dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau

Baru saja selamat dari bencana, sudah mendapat musibah lagi.

 

Mulut bawa madu, pantat bawa sengat

Bicara dengan seseorang ia memberikan, padahal sebenarnya ia ingin mengambil keuntungan yang lebih banyak dari apa yang telah diberikan.

 

Mulut terlanjur, emas tantangannya

Janji hendaknya ditepati.

 

Manusia dipegang mulut, binatang dipegang tali.

Orang dipercaya akan bicaranya.

 

Mulut manis kecindan murah.

Seseorang yang selalu berkata sopan dan manis

 

Mulut bagai ekor ayam diembus.

Orang yang tak bisa diam, selalu berbicara.

 

Mulut kamu harimau kamu, merekah batu kepalamu.

Harga diri seseorang dipengaruhi pula oleh bagaimana kesopanan­nya dalam berbicara.

Hati-hatilah jika hendak berkata, karena bisa menjadi senjata makan tuan.

 

Mulut disuapi pisang, pantat dikait onak

Perkataan manis, namun mengandung maksud buruk.

 

Mulut harimau mengerkah kepalamu sendiri.

Perkataan kasar akan mencelakakan diri sendiri.

 

Karena mulut bisa binasa.

Salah bicara akan celaka.

 

Manis mulutnya bercakap seperti santan.

Orang yang perilaku dan bicaranya sopan, namun mempunyai mak­sud buruk.

 

Mulut kapuk dapat ditutup, mulut orang tidak

Jangan mudah percaya kepada orang lain untuk menjaga rahasia.