PERIBAHASA INDONESIA NERACA

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata NERACA

 

Neraca palingan bungkal, hati palingan tuhan

Seseorang yang memiliki pendirian yang kuat dan kokoh.

 

Neraca yang pilangan, bungkal yang piawai

Seseorang yang memberikan keputusan dengan sangat adil.

 

Neraca berbau intan

Menempatkan keadilan di atas segala-galanya