PERIBAHASA INDONESIA PADANG

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata PADANG

 

Berpadang luas, beralam lapang

Seseorang yang memiliki wawasan atau pengetahuan yang luas.

 

Di padang orang berlari, di padang sendiri berjingkat.

Tentang orang yang lebih mengutamakan hak orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri.

 

Orang menebus berpadang senang, orang diberi beroleh saja.

Segala sesuatu yang telah menjadi hak milik sendiri bebas akan diberikan kepada siapa saja yang menghendaki.

 

Lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya.

Setiap tempat mempunyai tata cara dan adat sendiri-sendiri (berbeĀ­da-beda).

 

Diberi berpadang luas, diberi bertali panjang.

Diberi kebebasan untuk memilih atau menentukan sesuatu.

 

Padang perahu di lautan, padang hati dipikirkan.

Memikirkan dengan masak-masak sebelum melakukan segala seĀ­suatu.