PERIBAHASA INDONESIA PAKU

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata PAKU

 

Mengata paku ke dulang serpih, mengata orang, sendiri yang letih

Mengerjakan pekerjaan sendiri tidak becus malah menghina peker­jaan orang lain.

 

Keluk paku asam belimbing, anak dipangku kemenakan dibimbing

Orang tua harus mampu mendidik dan membimbing anaknya serta kepada saudara yang lebih muda.

 

Mengata ke dulang paku serpih, mengata ke orang aku lebih.

Orang yang pandai menyalahkan atau mencela orang lain, sedangkan pekerjaan sendiri lebih buruk.

 

Anak susun paku.

Saudara sekandung yang besarnya hampir sama.

 

Memulangkan paku buah ke rias.

Mengungkit-ungkit perkara lama.