PERIBAHASA INDONESIA PALING

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata PALING

 

Teguh berpaling, duduk berkisar

Janganlah mengingkari perkataan yang pernah diucapkan,

Apabila diberi nasihat hendaknya jangan berpaling muka.

 

Roda yang berpaling, kuda sudah digerindin

Keadaan hidup seseorang yang berada pada orang lain.

Suka dan duka seseorang tergantung dari orang lain.

 

Hati palingan Allah, mata palingan setan.

Orang yang sangat jahat, dan tidak akan memperdulikan siapa pun.

Pikiran yang senantiasa berubah-ubah.

 

Neraca palingan bungkal, hati palingan Tuhan.

Pikiran seseorang senantiasa berubah-ubah.