PERIBAHASA INDONESIA PELANA

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata PELANA

 

Kerbau diberi pelana, kuda diberi pasangan.

Orang yang berada di tepat yang tidak sesuai dengan dirinya.

 

Menjatuhkan orang dari pelana

Perihal menjatuhkan nama baik seseorang.