PERIBAHASA INDONESIA PELANTING

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata PELANTING

 

Terpelanting memilih, terserak mengapungkan

Orang tua seharusnya menjaga keselamatan anak, kerabat keluarga dan harta kekayaannya.

 

Yangterpelantingyang akan dipilih, yang tersesat tidak dikampungkan lagi.

Sesuatu harus hemat, tetapi jangan terlalu kikir terhadap suatu keĀ­perluan.