PERIBAHASA INDONESIA PERMAISURI

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata PERMAISURI

 

Permaisuri raja berurap-urapan, lepas di dinding timpa perasaan

Orang miskin hendaknya menyadari tentang dirinya apabila tidak ingin dihina.