PERIBAHASA INDONESIA PILIH

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata PILIH

 

Pilih ruas dapat buku.

Menghendaki sesuatu dengan sangat teliti, tetapi akhimya menda­patkan yang buruk.