PERIBAHASA INDONESIA PINTA

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata PINTA

 

Kehendak akan boleh, pinta akan berlaku,

Daya upaya untuk mencapai keinginan atau cita-cita.

 

Meminta kepada yang ada.

Mengharapkan sesuatu yang benar-benar dapat diperoleh.