PERIBAHASA INDONESIA PINTAL

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata PINTAL

 

Bila dikembang sebesar alam, bila dipintal sebesar jari.

Sesuatu yang dibicarakan dengan panjang lebar namun tak pernah tuntas. Padahal jika disederhanakan justru akan cepat selesai.