PERIBAHASA INDONESIA PUCUK

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata PUCUK

 

Bagai pucuk enau diluncurkan

Seseorang yang mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan baik.

 

Pucuk dicinta, ulam tiba

Mendapatkan sesuatu sesuai dengan harapannya.

 

Seperti pucuk dengan umbut, tiada lunak baharu di baham

Apabila tidak ada lagi yang dapat digunakan, jelekpun pasti akan dipakai.

 

Minta pucuk alu.

Menghendaki sesuatu yang tidak mungkin dapat diwujudkan.

 

Bagaikan pucukeru, ke mana anginyangkeras, ke sana condongnya.

Tentang orang yang tidak memiliki kepribadian, sehingga selalu memihak yang menguntungkan bagi dirinya.

 

Pucuk layu disiram hujan.

Setelah menderita akhirnya mendapat pertolongan; terbebas dari pen­deritaan yang dirasakan.

Setelah lama merasakan kesulitan hidup, lalu menemukan kebaha­giaan.

 

Bagaikan pucuk dengan pelepah.

Sutu hal yang sama saja adanya.

 

Ke atas tak berpucuk, ke bawah tak berakar, di tengah-tengah digerak kumbang.

Sumpah serapah agar sesuatu menjadi binasa sama sekali.

 

Tiada berpucuk di atas enau.

Orang yang sombong biasanya menilai dirinya lebih hebat dan segala-galanya daripada orang lain.

 

Bagaikan pucuk dilancarkan.

Melakukan suatu tugas dengan lancar.

 

Meminta pucuk pada alu.

Menghendaki sesuatu yang mustahil dapat dicapai.

 

Pucuk bulat dalam negeri.

Seseorang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam daerahnya.

 

Lebih pucuk lebih pelepah.

Gambaran orang yang ragu-ragu dalam menentukan pilihan.

 

Hendak ulam, pucuk menjulai.

Mendapatkan sesuatu melebihi dari yang diharapkan sebelumnya.