PERIBAHASA INDONESIA PURA

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata PURA

 

Kerbau berkandang, emas berpura.

Menempatkan segala sesuatu pada tempat yang seharusnya.

 

Sekali membuka pura, dua tiga hutang terbayar.

Sekali berbuat bisa menyelesaikan dua atau tiga pekerjaan.

 

Sekali menguak pura, dua tiga hutang langsai.

Sekali bekerja dua tiga kewajiban terselesaikan.