PERIBAHASA INDONESIA RAHMAT

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata RAHMAT

 

Kata yang benar ditidakkan, rahmat Tuhan dilarikan

Orang yang selalu berkhianat setelah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.