PERIBAHASA INDONESIA RAKUK

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata RAKUK

 

Membuat titikan berakuk

Mencelakakan orang lain dengan cara menipu.