PERIBAHASA INDONESIA RANTAU

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata RANTAU

 

Rantau jauh diulangi, rantau dekat dikendana

Keselamatan harta benda dan keluarga hendaknya diawasi.

 

Teluknya dalam rantaunya sakti

Seseorang yang mencari pengalaman ditempat yang tidak jauh dari tempat tinggalnya.

 

Merantau di sudut dapur.

Bepergian mencari nafkah tetapi tidak terlalu jauh.

 

Segan bergalah hanyut serantau.

Tidak akan mencapai keinginan jika orang malas bekerja.