PERIBAHASA INDONESIA SENGGULUNG

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata SENGGULUNG

 

Mencencang berlandasan, melompat bertumpu, menjunjung bersenggulung.

Mempersiapkan sarana sebelum memulai suatu pekerjaan.

 

Beban berat senggulung batu.

Mengerjakan tugas yang sulit tetapi sarananya tidak memadai.

 

Menjunjung bersenggulung, mencencang berlandasan.

Memenuhi persyaratan sebelum memulai pekerjaan.

 

Besar senggulung dari beban, besar pasak daripada tiang.

Lebih besar pengeluaran dari pada pendapatan.