PERIBAHASA INDONESIA TABUNG

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata TABUNG

 

Tinggal di tabung dituntungkan, tinggal diaweh dikiraikan

Seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain atau sanak saudaranya dan sesuatu hal tersebut sudah tidak dapat diberikan atau diminta lagi.

 

Tabung seruas

Maksud hati seseorang yang diutarakan begitu saja tanpa mengerti arti kiasan yang dimaksudnya.