PERIBAHASA INDONESIA TAGAR

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata TAGAR

 

Bagai tagar di pulau sembilan

Suatu perkataan yang diucapkan oleh seseorang tentang sesuatu atau dirinya terlalu tinggi dan sombong.

 

Langkah seperti tagar

Langkah beberapa orang yang sangat berisik, langkah orang banyak yang gemuruh bunyinya.