PERIBAHASA INDONESIA TALAM

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata TALAM

 

Seperti talam dua muka

Seseorang yang melakukan perbuatan baik untuk mendapatkan suatu kedudukan atau jabatan.

 

Seperti air dalam talam

Suatu wilayah yang sedang mengalami ketentraman, suatu daerah yang sangat makmur dan sejahtera.