PERIBAHASA INDONESIA UMANG-UMANG

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata UMANG-UMANG

 

Laksana bintang umang-umang, di sana sarang udang, di situ tempat menumpang

Seseorang yang hidupnya selalu menggantungkan diri kepada orang lain.

 

Bagai umang-umang

Seseorang yang berlagak dengan menggunakan pakaian orang lain.

 

Sarang unam dimasuki ketam menjadi umang-umang

Sesuatu yang memiliki kesamaan apabila berlain keadaannya, maka lain juga namanya.