PERIBAHASA INDONESIA WAU

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata WAU

 

Bagai wau putus teraju

Orang yang tidak berdaya, dan pasrah dalam menjalani hidupnya.

 

Bagai wau melawan angin

Melakukan pekerjaan di luar kemampuannya.

 

Sudah bungkuk seperti wau

Orang yang sangat tua dan tidak dapat melakukan apa-apa.