PERIBAHASA INDONESIA SENDI

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata SENDI   Bagai tanduk sendi gading. Sesuatu yang tidak sesuai, tidak pantas.  

PERIBAHASA INDONESIA SENG

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata SENG   Kepalanya sudah beratap seng. Berubun (rambutnya sudah putih).

PERIBAHASA INDONESIA SENAPAN

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata SENAPAN   Senapan bambu. Tampak seperti senjata tetapi sebenarnya bukan.   Kalau tidak senapan,...

PERIBAHASA INDONESIA SENAM

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata SENAM   Hilang sepuh nampak senam. Perbuatan buruk yang diketahui setelah terbongkar rahasianya.  ...

PERIBAHASA INDONESIA SEMUT

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata SEMUT   Ada gula ada semut. Tempat yang mendatangkan keuntungan akan ramai dikunjungi orang....

PERIBAHASA INDONESIA SEMBUNYI

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata SEMBUNYI   Lempar batu sembunyi tangan Menuduh orang lain yang tidak pernah melakukan sesuatu...

PERIBAHASA INDONESIA SEMBAYANG

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata SEMBAYANG   Sembayang mencari akal, rukuk mencari kira-kira Melaksanakan sesuatu pekerjaan yang sesuai dengan...

PERIBAHASA INDONESIA SEMARANG

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata SEMARANG   Batik Semarang, makin dicuci makin terang, Barang yang makin lama semakin baik...

PERIBAHASA INDONESIA SEMANGAT

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata SEMANGAT   Semangat kambing Hanya mau melakukan sesuatu jika ada yang mengawasinya.   Semangat...

PERIBAHASA INDONESIA SEMAK

Berikut ini adalah kumpulan contoh peribahasa Indonesia serta arti dan maknanya yang berkaitan dengan kata SEMAK   Dari semak ke belukar. Meninggalkan sesuatu yang dianggap menyulitkan, tetapi bertemu masalah...